LactoAdapt®

475 

  • EUR: 19.20 €

Doplněk stravy pro psy a kočky, určený k léčbě a prevenci výskytu střevních mikrobů

LactoAdapt® – pro obnovu střevní mikroflóry

LactoAdapt® – pro obnovu střevní mikroflóry – je doplněk stravy pro psy a kočky určený pro správnou činnost střev. Pomáhá při průjmech a dietách.

Doplňek stravy pro psy a kočky.
Určeno pro střevní rovnováhu, složené z pre- a probiotik.

Doporučuje se užívat bez přerušení.

Další indikace a vlastnosti LactoAdapt®

Podporuje rovnováhu střevní flóry, proto je také užitečný při stavech jako jsou:

užívání antibiotik
změny stravy
poruchy příjmu potravy
intoxikace
stresová období
sezónní změny

REGULÁTOR STŘEVNÍ BAKTERIÁLNÍ FLÓRY U PSŮ A KOČEK NA ZÁKLADĚ PRE A PROBIOTIK

Podporuje rovnováhu střevní mikroflóry, proto je užitečný  i při stavech jako jsou:

  • užívání antibiotik
  • poruchy příjmu potravy
  • změny ve stravě
  • sezónní změny
  • intoxikace

Doporučuje se podávat na podporu rovnováhy střevní mikrobiální flóry. Je indikován jako aktivní pomocník při gastrointestinálních infekcích, průjmech a zácpě, u parazitózy.

LactoAdapt – pro obnovu střevní mikroflory – redukuje střevní dysbiózu a zlepšuje střevní absorpci

 

Složky obsažené v 1 tabletě o 1g:

FOS(Fructooligosacharidy) 50 mg
Inulin 50 mg
MOS 75 mg
Moučka z rohovníku 25 mg
Produkty kvašení získané z deaktivovaných Saccharomyces cerevisiae a Cyberlindnera jadinii 250 mg
Produkty kvašení (nucleotidy ze Saccharomyces cerevisiae) 5 mg
Banánová moučka 75 mg
Deaktivované bakterie a jejich části (Lactobacillus helveticus HA 122) 10 mg
Deaktivované bakterie a jejich části(Lactobacillu paracasei HA 108) 10 mg
Deaktivované bakterie a jejich části (Bifidobacterium bifidum SGB02) 2,5 mg
Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415 35 x 106 UFC

Aktivní složky:

PREBIOTIKA

TROJKOMBINACE PREBIOTICKÝCH VLÁKEN:
– OVOCNÉ OLIGOSACHARIDY (FOS)
– INULIN
– MANNAN OLIGOSACHARIDY (MOS) z pivovarských kvasnic

 

FOS, MOS a INULIN jsou potravinové vlákniny, tedy nestravitelné sacharidy, které mají nesporný význam ve stravě lidí i zvířat.

Z chemického hlediska jsou FOS a inulin fruktany (sacharidy tvořené opakováním jednotek fruktózy) s krátkými řetězci (FOS) a mírně delšími řetězci (INULIN), které jsou zvláště hojné v rostlinách jako je čekanka a topinambur.

MOS jsou vždy potravinovévlákniny, ale skládají se z opakování manózy a pocházejí hlavně ze stěn kvasinek.

Všechny tři mají prebiotický účinek, to znamená, že jsou schopny poskytnout zdravotní přínos prostřednictvím modulace střevní mikroflóry (FAO), tj. souboru milionů mikroorganismů charakteristických pro střevní trakt různých savců. Tyto mikroorganismy působí blahodárně na zdraví hostitele. ((Suchodolski, 2011)).

Ve skutečnosti existují různé studie, které neustále upozorňují na symbiózu mezi udržováním zdravotního stavu a rovnováhou střevní mikroflóry.

Jak příznivě působí prebiotická vláknina na střevní mikrobiom?

Lidé a jiní savci, včetně psů a koček, nemají ve svém střevním traktu všechny enzymy nezbytné k rozkladni rostlinných vláknin (jako jsou fruktooligosacharidy a inulin) (Flint HJ, 2012), a proto zkonzumované a přivedené do tenkého střeva, tím, že nejsou stravitelné, jsou fermentovány bakteriemi střevní mikroflóry tračníku, čímž mají pozitivní vliv na množství specifických a prospěšných bakteriálních skupin (např. Lactobacillus a Bifidobacterium); tato akce se promítá do pozitivních účinků více funkcí, jako je např. střevní motilita, buněčná integrita a mikrobiální biochemické sítě. (Scott KP, 2015).

Několik studií zdůraznilo, že integrace  frukto-oligosacharidů do psí stravy zajišťuje zlepšení trávení různých minerálů a zvýšení počtu bifidobakterií, jednoho z prospěšných mikroorganismů, které osidlují lidské a psí střevo, které hraje klíčovou roli v modulaci imunitního systému a trávicích funkcí (Carlo Pinna1, 2018).

Mechanismus prebiotického působení MOS se však zdá být odlišný; několik studií zdůraznilo jejich schopnost selektivně se vázat na receptory přítomné ve střevní stěně, což je činí nedostupnými pro patogenní bakterie s následnou stimulací růstu „příznivých“ bakterií.

 

MOUKA Z ROHOVNÍKU: Rohovník (Ceratonia siliqua L.) je stálezelený strom z čeledi Leguminosae, který roste v suchých a polosuchých oblastech středomořské pánve. I přes vysoký obsah cukru je rohovník bohatý na nerozpustnou vlákninu a mikrosložky včetně fenolických sloučenin, inositolů (hlavně d-pinitol) a vitamínů. (Aristea Gioxari 1, 2022).

 

YANG®: Jedná se o směs deaktivovaných kvasinek, konkrétně Saccharomyces cerevisiae (běžně známé jako pivovarské kvasnice) a Cyberlindnera jadinii.

Kvasinky jsou eukaryotické jednobuněčné organismy, které patří do říše hub.

Pivovarské kvasnice (Saccharomyces cerevisiae) se ve výživě zvířat používají zejména pro svou nutriční sílu, jsou bohaté na vzácné makroživiny, jako jsou bílkoviny, ale také stopové prvky, jako je selen a chrom, vitamíny skupiny B a mnoho dalších látek působících blahodárně na zdraví.

Tyto účinky lze přičíst především bohatosti těchto živin.

Cyberlindnera jadinii je také kvasinka široce používaná pro svou nutriční sílu, protože je také bohatá na bílkoviny a vitamíny.

 

PETMOD® NUCLEOTIDY Z PIVOVARSKÝCH KVASNIC

Nukleotidy jsou opakující se jednotky, které tvoří nukleové kyseliny (DNA a RNA).

Skládají se ze 3 složek: dusíkaté báze (purin nebo pyrimidin), cukru s 5-ti atomy uhlíku, který spolu s dusíkatou bází tvoří nukleosid, a jedné nebo více fosfátových skupin.

Některé studie provedené na rybách ukázaly, že integrace nukleotidů prostřednictvím stravy má užitečný účinek na střevní úrovni, zvyšujíce tak růst a vývoj. (Toshimasa Tsujinaka MD, 1999)

Z tohoto důvodu poptávka po zahrnutí nukleotidů do krmiva pro domácí zvířata stále více roste a konečným cílem je přispět ke správné imunitní funkci a zdraví střev, a to i u drobných domácích zvířat. (Natalia Russo1, Začlenění nukleotidů do krmiva pro domácí zvířata: účinek tepelného ošetření, 2019)

BANÁNOVÁ MOUČKA

Banán je na světovém trhu velmi oblíbené ovoce a v mnoha zemích se konzumuje jako základní potravina. Konzumuje se syrový nebo zpracovaný a také jako přísada do různých potravinářských výrobků. Banán obsahuje několik bioaktivních sloučenin, jako jsou fenoly, karotenoidy, biogenní aminy a fytosteroly, které mají mnoho pozitivních účinků na zdraví a pohodu. Mnohé z těchto sloučenin mají antioxidační charakter, chrání tělo před oxidačním stresem. (Balwinder Singh, 2015)

Některé studie poukázaly na to, že polyfenolová složka, konkrétně flavonoidy, kromě svého antioxidačního působení, také hrají prospěšnou roli v úrovni žaludku.

 

PROBIOTIKA:

ENTEROCOCCUS FAECIUM DSM 10663/NCIMB 10415 (35 X 10^9 CFU/g)

Co jsou to probiotika? V sektoru krmiv existují tzv. zootechnické přísady, které stabilizují střevní flóru, tedy mikroorganismy, které při podávání zvířatům pozitivně ovlivňují jejich střevní flóru; (Europeo, 2003) jsou ve skutečnosti schopny kolonizovat střevo hostitelského zvířete, což mu poskytuje příznivý účinek.

Adheze probiotického mikroorganismu na střevní sliznici hostitele je považována za zásadní krok pro kolonizaci a další interakci s epitelem hostitele a jeho imunitním systémem. (Mohsen Hanifeh, 2021). Ve skutečnosti mikroorganismy, jak patogenní, tak komenzální, exprimují na svém povrchu různé molekuly adhesinu, což jim umožňuje vázat se na různé povrchy v hostiteli. Z tohoto důvodu se při výběru kmenů mikroorganismů s probiotickým účinkem musí vyznačovat vysokou schopností uchycení na střevě.

 

Některé studie zdůraznily, že tato schopnost souvisí se specifičností hostitele; pro účinné použití jako probiotika by proto měly být bakteriální druhy střevního původu hostitele a Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 použitý v produktu LactoAdapt má tuto vlastnost.

 

Probiotika mohou zlepšit zdraví sliznic několika mechanismy, včetně produkce mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA), antimikrobiálních látek, modulace imunitní odpovědi, kompetitivního vyloučení patogenních bakterií prostřednictvím interference s jejich adhezí ke střevní sliznici a zlepšení epiteliální bariéry funkcí.

NEAKTIVNÍ BAKTERIE (LACTOBACILLUS HELVETICUS HA 122 (dříve ACIDOPHILUS HA122), LACTOBACILLUS PARACASEI HA108, BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM:

 

Inaktivované mikroorganismy, také známé jako „tyndallizované“, jsou podrobeny zvláštnímu tepelnému zpracování, které je „inaktivuje“, čímž se stávají neschopnými metabolizovat a reprodukovat. Jejich aktivita tedy není přisuzována možnosti generování nového potomstva, a tudíž kolonizaci střeva, ale schopnosti vytvářet „základnu“, na které se na úrovni střeva rekonstituuje substrát vhodný pro rekolonizaci symbiotické flóry.

 

ENTEROCOCCUS FAECIUM Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415)Stabilizátor střevní bakteriální flóry u psů a koček

 

Je součástí prospěšné střevní mikroflóry u lidí i zvířat
Zabraňuje vývoji patogenních mikroorganismů. Ve spojení s látkami FAP® Probioactives je důležitý pro rychlou kontrolu intestinální mikrobiální flóry proti patogenům.

 

FOS – Fruktooligosacharidy
vlákna, která nejsou absorbována v zažívacím traktu, a která tvoří substrát pro zvýšení vybraných bakteriálních kmenů doplňujících aktivitu bakterií(př. laktobacilů a dalších kmenů přátelských bakterií).

 

Podporují a zesilují činnost aktivačních enzymů (metoda FAP®) a enzymu Enteroococcus Faecium.

 

Vitamíny skupiny B – komplementární k aktivitě bakterií

  • vitamín B2 (riboflavin) : je důležitý zejména pro tvorbu hormonu štítné žlázy. Odbourává cukry a tuky. Pomáhá při kožních chorobách.
  • vitamín B6 (pyridoxin): zvyšuje obranyschopnost organismu, působí pozitivně na paměť, pomáhá při revmatických chorobách
  • vitamín B9 (kyselina listová): doporučuje se zvýšit příjem zejména v době březosti , je důležitý pro správný vývoj plodu
  • vitamín B12: jeho nedostatek způsobuje anémii či jiné poruchy krvetvorby. Dále je podstatný pro funkci nervové soustavy

Metoda FAP®

Technologický patentovaný proces, který spočívá v inovativní technologii, která aktivuje proces klíčení a fermentace za přispění 8 bakteriálních kmenů, aktivních a stabilních při vysokých teplotách
Určeno pro rovnováhu střevního ekosystému
Současná přítomnost živých bakterií mléčného kvašení (probiotika) a živin, jako jsou B-glukany a mannooligosacharidy (prebiotika), vytvořených v průběhu fermentace obilovin, dávají produktu jedinečnou a originální charakteristiku, tedy mohou podpořit trávení a imunitní systém zvířat, které jej užívají a zlepšují u nich střevní absorpci. Proces klíčení a kvašení zrn, kromě toho, že je originální a patentovaný, je také přísně kontrolován Pasteurovým institutem v Paříži. U štěňat napomáhá vzniku bakteriální flóry. LactoAdapt – pro obnovu střevní mikroflory – metodu FAP využívá a velmi se tedy doporučuje jeho podávání současně s užíváním antibiotik.

Doporučená denní dávka

Psi a kočky 0 – 10 kg 1 tableta
Psi  10 – 20 kg 2 tablety
Psi 20 – 30 kg 3 tablety
Psi nad  30 kg 4 tablety

 

Upozornění:

Doporučuje se užívat bez přerušení.

Balení:

LactoAdapt® – Doplňkové krmivo pro psy a kočky užitečné pro udržení normální střevní bakteriální flóry

15 tablet po 1g.

Způsob podání:

Podávejte počet tablet společně s denní dávkou jídla nebo vložte přímo do tlamy zvířete.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „LactoAdapt®“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Scroll to Top